Engels en CLIL

Diverse scholen zijn al heel wat jaren bezig met vroeg Engels. Vaak komt dan de vraag naar voren hoe je Engels kunt combineren met andere schoolvakken. Het gaat hierbij meestal om creatieve vakken of zaakvakken. Er zijn immers zoveel onderwerpen die op de basisschool de aandacht vragen, dat er winst te behalen is, als je een en ander kunt integreren. Bovendien wordt hierbij de taal op een natuurlijke manier aangeboden, en worden de leerlingen meer blootgesteld aan de doeltaal.

Bij de cursus Content and Language Integrated Learning (CLIL) kijken we hoe je Engels een plek kunt geven in de lessen van andere vakken. We onderzoeken samen hoe vak- en taaldoelen gesteld kunnen worden voor de lessen, welk materiaal geschikt is en wat dit vraagt van de didactiek. Heel belangrijk hierbij is de schoolcontext, waarbij het motto geldt: Think big, start small.

Voor scholen die willen toewerken naar Tweetalig Primair Onderwijs is CLIL een must. Mogelijkheden genoeg! Wij maken u graag wegwijs.

Het is mogelijk om te werken aan een leerlijn CLIL i.c.m. met de leerlijn Engels.