Training didactiek

Op steeds meer scholen wordt vanaf lagere groepen Engels gegeven. Dit betekent dat er een leerlijn moet ontstaan van onder- tot bovenbouw. De voordelen hiervan zijn duidelijk, maar voor leerkrachten kan dit een flinke uitdaging zijn. Vaak leven er allerlei vragen. Hoe je geef je je lessen vorm? Hoe ga je om met de niveauverschillen tussen leerlingen? Welke didactiek sluit goed aan bij vroeg vreemdetalenonderwijs? Welke grammatica moet je als basisschoolleerkracht aanbieden?

Ook hierbij maken we graag een maatwerktraject in overleg met de school. Een greep uit de mogelijke onderwerpen die in onze cursus worden behandeld:

  • Doeltaal = voertaal
  • Differentiëren
  • Taalleren door blootstelling aan de taal
  • Total Physical Response
  • Using Songs, Rhymes, Stories and Games in class
  • Focus op vaardigheden
  • Rol van grammatica
  • Toetsing

We kunnen deze cursus desgewenst combineren met de taaltraining Engels voor basisschoolleerkrachten.