Engels en internationalisering

Het leren van Engels is geen doel. Leerlingen verwerven Engels om dit vervolgens in hun leven te kunnen gebruiken. Het blijft een middel. Bij communicatie met mensen die andere talen spreken gaat het niet alleen om het spreken van een gemeenschappelijke taal, maar ook om begrip voor elkaars cultuur en het respecteren van verschillen. Het mooist is het als kinderen van jongs af aan daar al mee opgroeien. Dat begint klein en kan dan verder uitgebouwd worden. 

Wij helpen u graag internationalisering een plek te geven in groep 1 t/m groep 8.