Lesmethoden Engels en de doorlopende leerlijn

Als school kan het zijn dat je toe bent aan een nieuwe lesmethode. Een goede methode kiezen is van groot belang, omdat het veel invloed heeft op de wijze waarop leerkrachten met Engels aan het werk zijn. Is de methode slechts een leidraad of wordt de methode stap voor stap gevolgd?  Welke methode is activerend? Welke principes spelen een rol bij de methodekeuze? Hoe gaat de methode om met differentiatie? Welke toetsingsmogelijkheden biedt de methode?

Bij het uitlijnen van een curriculum (leerlijn) spelen soortgelijke vragen ook een rol. Naast bijvoorbeeld woordkennis, zijn met name vaardigheden van belang. De kerndoelen en eindtermen VVTO zijn belangrijke kaders, maar de vertaalslag naar de leerlijn en de Engelse les is niet altijd zo eenvoudig. Veel leerkrachten geven aan moeite te hebben met het aanleren van specifieke vaardigheden. Vaak horen we de verzuchting: Hoe krijg ik mijn leerlingen aan het spreken? Anderen vragen zich af hoe het gewenste uitstroomniveau behaald kan worden, met zoveel niveauverschillen in een klas. 

Een goede opbouw van "eenvoudig naar moeilijk", oftewel werken van passieve naar actieve taalbeheersing, is daarbij van groot belang. Wij helpen u graag verder.

Veel gebruikte methoden zijn:

  • Big English / iPockets
  • My Name is Tom
  • Holmwood’s Premium
  • Stepping Up